Close
Filters
Language
Search

Privacy notice

Всички разпоредби на настоящата Политика за защита на личните данни, които са забранени или неприложими по силата на българското законодателство и други приложими закони, не обезсилват или правят неприложими останалите разпоредби от тях.